08.09.2021 

    Kjell Engman

”Mitt skapande utgår från livets cirkel. Jag vill forma glas som känns, som talar till våra sinnen. Jag vill utnyttja brytningarna och ljuset, forska i glasets alla möjligheter.
Skapa bilder och berätta. Jag drivs av själva sökandet, där nyfikenheten är min motor och Glaset, den levande massan, är min följeslagare.”

Kjell Engman

Gibberish