Eva Larsson

Eva Larsson är utbildad på Konstfack i Stockholm och har ett flertal utställningar bakom sig,
både nationella och internationella. Hon har också fått uppdrag att utföra ett antal skulpturer
i det offentliga rummet. Eva Larssons skulpturer finns representerade på Statens Konstråd
samt i ett flertal kommuner, regioner och museer.

”För mig är det viktigt att min konst kan stå på egna ben utan
förklarande texter. Jag vill skapa en reflexyta, ett rum för reflektion
där betraktarens tankar, känslor och minnen aktiveras.”