Sirje Papp

Sirje Papp, född 1962 i Stockholm.

​I sina målningar fångar Sirje Papp med subtil känslighet gränslandet mellan dröm och verklighet – bilderna tycks sväva mellan intryck och förnimmelser. Den tonsäkra färgkänslan skapar den stämning och atmosfär som definierar alla hennes målningar där man finner element som naturen, himmel, vatten och hav. Men det är ändå hennes fascination av människan som formar motiven som ger en ordlös berättelse. Det vilar en stillhet, en begrundan i hennes figurer, som vore de fångade i ett fruset ögonblick. Hennes verk ger uttryck för en spänningsladdad mystik och kan uttryckas som magisk realism. Hon vill genom hennes realistiska, suggestiva och poetiska bildspråk uppnå en känsla av närvaro och förundran hos betraktaren. Sirjes inspiration kommer från den klassiska konsten men också från nutida foto och film.