Axel Thorenfeldt

Axel är född 1998 och är uppvuxen på en liten bondgård på de norska Hvaler-öarna vid Norra Kosterhavet vid gränsen till Bohuslän. Det är en karg värld, helt präglat av natur och djurliv. Axel sögs tidigt in övärldens dramatiskt skiftande årstider; ljuset, klipporna, vinden och vattnet… Och framför allt fåglarna och fågellivet! Dagligen tecknade han fåglarna, och så småningom även i akvarell, det medium han menar passar bäst för att fånga sina observationer.
Sitt konstnärskap varvar han med studier i Lund där han sedan 2018 läst en kandidat i biologi med fokus på fåglar + delar av en master i ekologi. Det ger honom stabil grund för sitt fortsatta arbete med att observera och konstnärligt gestalta det mångskiftande livet vid öar och vatten.
Många av bilderna i utställningen är målade från Hvaler-öarna och Skåne, men Axel Thorenfeldt var även två veckor i Varanger, Finnmarka, i vintras för att måla, och fick då intressant träning i att måla akvarell i snöstorm. Under dessa dagar målade han intensivt från tidigt på morgonen till sent på kvällen, och måste ha med sig kokande vatten för att tina upp penslarna i den kalla vinden.