Kjell Engman
Kjell Engman

Kjell är en för Svenska förhållanden ovanligt internationell konstnär. Han har haft separatutställningar i Australien, Nya Zeeland, Japan, Thailand, Italien, Tyskland, Norge, Danmark, Schweiz, Turkiet, Holland, Grekland och England.
Som nästan ingen annan har Kjell Engman förmågan att skapa monumentala verk i glas och det har fort med sig en mängd uppdrag för konst i offentliga miljöer. Kjell har gjort installationer i hotell, banker, residens, kyrkor, skolor, konserthus och universitet I Sverige och utomlands.
Det som präglar Kjells konstnärskap är humorn och lusten att berätta. Hans fantasi förefaller vara en outsinlig källa för hans kreativitet.